LMS知識社群ePortfolioLogin
2018期末筆試範圍公告
by t611, 2018-01-03 11:24:19, Views(437)
各位同學:

期末筆試時間為1/9(二)-15(一)。
範圍:四個主題群
1.發聲法 & 音域(課本p.8-10,16)
2.音符/休止符 & 節拍(
課本p.15,54/補充頁p.4-5)
3.音樂術語
(課本p.55-56)&
   歌曲O sole mio(補充頁p.31-32)
          Santa Lucia(
補充頁p.20-21)
          天黑黑
(補充頁p.22-26)
          家後(課本p.201-207)
4.聲音傳導與音樂要素(部分/上課補充)

備註:請大家帶原子筆與紅筆